logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

DAC's
dagactiviteitencentra; bieden inloop en zinvolle bezigheden voor (een deel van) de dag aan mensen met psychiatrische problemen of een psychiatrisch verleden
Ook wel
dagactiviteitencentra
Algemener begrip
dagopvang
 

© 2021 Stimulansz