logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

groepsverzorging
opvang overdag in groepsverband in verzorgingshuizen voor mensen met (beginnende) psychogeriatrische problemen, waarbij dagstructurering en extra begeleiding wordt geboden zodat opname in een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld kan worden
Algemener begrip
dagopvang
verzorgingshuiszorg
Zie ook
dagstructurering
 

© 2021 Stimulansz