logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

inloopvoorzieningen
laagdrempelige voorzieningen die dagopvang bieden aan bijvoorbeeld ouderen, daklozen, junks of mensen met een psychiatrische achtergrond; ook plekken waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor begeleiding en ondersteuning in een huiselijke omgeving
Algemener begrip
dagopvang
lotgenotencontact
 

© 2021 Stimulansz