logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zaterdagopvang
opvang op zaterdag van mensen met een verstandelijke beperking om het gezin te ontlasten; vaak geboden door dagcentra voor kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking
Algemener begrip
dagopvang
respijtzorg
 

© 2021 Stimulansz