logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

deeltijdpleegzorg
opvang gedurende een of meer dagdelen per week of weekenden per maand of tijdens de vakantie in een pleeggezin voor een kind dat (nog) bij de ouders of in een ander pleeggezin woont, om de (pleeg)ouders even te ontlasten
Algemener begrip
kortdurende opvang
pleegzorg
Specifieker begrip
dagpleegzorg
vakantiepleegzorg
weekendpleegzorg
Zie ook
deeltijdverblijf
 

© 2021 Stimulansz