logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

extramuralisering
verschuiving van intramurale zorg naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instelling, zoals verpleeghuiszorg die thuis wordt geboden of projecten voor begeleid wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking in plaats van verblijf in een instelling
Ook wel
ambulantisering
beddenafbouw
Zie ook
inclusief beleid
substitutie
vermaatschappelijking van de zorg
 

© 2021 Stimulansz