logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

semimurale zorg
bedoeld voor personen voor wie ambulante zorg ontoereikend is en (24 uurs)opname niet of niet meer noodzakelijk; hiertoe worden gerekend alle tijdelijke woonvoorzieningen, crisis- en opvangcentra en alle instellingen voor deeltijdbehandeling, dagopvang en dagverpleging
Algemener begrip
zorg
Zie ook
intramurale zorg
 

© 2021 Stimulansz