logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vakantiepleegzorg
vakantieopvang in een pleeggezin voor een kind dat (nog) bij de ouders, in een internaat of in een ander pleeggezin woont en dat niet bij familie of vrienden terechtkan
Algemener begrip
deeltijdpleegzorg
vakantieopvang
 

© 2021 Stimulansz