logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

deeltijdverblijf
verblijf in een instelling volgens een vast patroon gedurende een deel van de tijd van de week het hele jaar door, bijvoorbeeld drie vaste dagen per week, voor mensen die thuis Wlz-zorg ontvangen op de overige dagen; vaak om de mantelzorgers te ontlasten of om alvast te wennen aan wonen in een instelling; er is geen sprake van logeeropvang
Ook wel
DTV
parttime wonen
Algemener begrip
verblijf
wonen
Zie ook
deeltijdpleegzorg
logeeropvang
respijtzorg
 

© 2021 Stimulansz