logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

deeltijdwonen
verblijf van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in een zorginstelling of pleeggezin gedurende het hele jaar voor een deel van de tijd, bijvoorbeeld om de week of in de weekenden; vaak om de mantelzorgers (ouders, familie) te ontlasten of om te wennen aan wonen in een instelling
Ook wel
parttime wonen
Algemener begrip
wonen
Zie ook
logeeropvang
pleegzorg
respijtzorg
 

© 2019 Stimulansz