logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

logeeropvang
tijdelijke opvang gedurende weekenden, vakanties of doordeweekse dagen ter ontlasting van de mantelzorgers, voor kinderen of volwassenen met een beperking, met ADHD, autismespectrumstoornis of dementie; onder meer in logeerhuizen, wooninstellingen of pleeggezinnen
Opmerking
voor tijdelijke opname in een verzorgingshuis van een zelfstandig wonende oudere die tijdelijk zichzelf niet kan verzorgen of in de thuissituatie verzorgd kan worden, zie kortdurende opname
Algemener begrip
kortdurende opvang
Specifieker begrip
gastouderhulp
kortdurend verblijf
logeerhuizen
vakantieopvang
weekendopvang
zorghotels
Zie ook
deeltijdverblijf
 

© 2021 Stimulansz