logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"R"

respijtzorg
het tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger door beroepskrachten of vrijwilligers in de vorm van thuisopvang, dagopvang, kortdurende opname enz.
Ook wel
mantelzorgvervanging
vervangende mantelzorg
vervanging van mantelzorg
Algemener begrip
mantelzorgondersteuning
vrijwillige zorg
Specifieker begrip
intervalzorg
kortdurende opname
kortdurende opvang
slaapwacht
thuishulp
zaterdagopvang
Zie ook
deeltijdverblijf
mantelzorg
mantelzorgvergoedingen
nachtopvang
 

© 2021 Stimulansz