logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

casemanagers dementie
hulpverleners met een hbo-opleiding (verpleegkundigen of maatschappelijk werkers) en ervaring met psychogeriatrie die in dienst zijn van samenwerkende organisaties op het gebied van zorg en welzijn en die informatie, advies en ondersteuning geven aan dementerenden, hun mantelzorgers en aan zorgverleners; stellen vast welke zorg de cliënt en zijn mantelzorger(s) nodig hebben en bemiddelen bij de zorg- en hulpverlening
Ook wel
dementieconsulenten
dementieverpleegkundigen
Algemener begrip
intermediairs
zorgberoepen
Zie ook
dementie
 

© 2021 Stimulansz