logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

psychogeriatrie
specialisatie binnen de geriatrie gericht op aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd
Opmerking
voor het onderdeel van de psychiatrie dat zich bezighoudt met psychische stoornissen bij ouderen zie ouderenpsychiatrie
Algemener begrip
geriatrie
Zie ook
dementie
psychogeriatrische zorg
 

© 2021 Stimulansz