logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ontgroening
demografische ontwikkeling waarbij het aandeel van jonge mensen in de totale bevolkingsopbouw afneemt
Zie ook
vergrijzing
 

© 2021 Stimulansz