logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

inclusie
visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enz., met volledige acceptatie en waardering van de samenleving; ook het proces van inclusiever worden van een samenleving
Ook wel
sociale inclusie
Algemener begrip
zorgvisies
Zie ook
inclusief beleid
kwartiermaken
participatie
 

© 2021 Stimulansz