logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

eigen bijdragen
bedragen die mensen zelf moeten betalen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wlz of de Wmo en voor bepaalde zorg vanuit de Zvw, zoals kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen of medicijnen; dit kan een percentage zijn of een vast bedrag, vaak afhankelijk van het inkomen; het CAK int de bijdragen voor de Wlz en de Wmo, de zorgverzekeraars voor de Zvw; per 2020 geldt een vast bedrag van maximaal 19 euro per vier weken voor de Wmo (abonnementstarief)
Specifieker begrip
Wmo-abonnementstarief
Zie ook
besparingsbijdrage
 

© 2019 Stimulansz