logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

inbewaringstelling
ibs; spoedprocedure vanuit de Wet zorg en dwang om een patiënt binnen 24 uur gedwongen op te laten nemen in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg
Ook wel
ibs
Zie ook
onvrijwillige opname
 

© 2021 Stimulansz