logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

e-health
toepassingen van en met informatie- en communicatietechnologie (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, bijvoorbeeld de informatievoorziening over ziekten op internet, het verlenen van zorg op afstand, het raadplegen door artsen van elektronische patiëntendossiers of onlinebehandelprotocollen of het stellen van een diagnose op afstand
Ook wel
digitale zorg
virtuele zorg
 

© 2021 Stimulansz