logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

persoonlijke verzorging
het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van lichaamsgebonden zorg, zoals wassen, aankleden, hulp bij eten en drinken of bij toiletgebruik voor mensen die hierin niet zelfredzaam zijn; gefinancierd vanuit de Zvw door de zorgverzekeraars, behalve indien de persoonlijke verzorging alleen samenhangt met extramurale begeleiding en niet met verpleging en verzorging, financiering dan door gemeenten vanuit de Wmo 2015; persoonlijke verzorging van iemand met een Wlz-indicatie wordt gefinancierd vanuit de Wlz
Specifieker begrip
hulp bij eten en drinken
hulp bij medicijngebruik
Zie ook
adl
 

© 2019 Stimulansz