logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zelfredzaamheid
vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig met hulp van anderen
Ook wel
redzaamheid
Algemener begrip
zelfstandigheid
Zie ook
adl
maatschappelijke ondersteuning
maatwerkvoorzieningen
participatiesamenleving
zelfstandig wonen
 

© 2021 Stimulansz