logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

adl-woningen
aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke beperking, met een hulppost die zij kunnen bellen voor hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), zoals wassen en aankleden
Ook wel
Fokuswoningen
Algemener begrip
zorgwoningen
 

© 2021 Stimulansz