logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kwetsbare ouderen
ouderen die een zwakke positie hebben in de maatschappij zoals chronisch zieke ouderen, eenzame ouderen, ouderen met een migratieachtergrond en ouderen met een laag inkomen
Algemener begrip
kwetsbare burgers
Zie ook
eenzaamheid
 

© 2021 Stimulansz