logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

administratieve ondersteuning
ondersteuning bij het op orde brengen en houden van de persoonlijke (financiële) administratie voor mensen die dit niet (meer) zelfstandig kunnen; aangeboden door vrijwilligers of medewerkers van thuiszorg- of welzijnsorganisaties
Algemener begrip
praktische dienstverlening
Zie ook
financiële begeleiding
persoonlijke administratie
 

© 2021 Stimulansz