logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

pleegzorg
vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder; standaard mogelijk tot 21 jaar, tenzij het kind zelf aangeeft geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg na zijn 18e
Specifieker begrip
deeltijdpleegzorg
gezinshuizen
 

© 2021 Stimulansz