logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

euthanasie
opzettelijk levensbeëindigend handelen door toediening van bepaalde middelen door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden; euthanasie is strafbaar, behalve wanneer de arts aan alle wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en er melding van heeft gemaakt
Zie ook
euthanasieverzoeken
palliatieve sedatie
 

© 2021 Stimulansz