logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

meerzorg
vormen van zorg die gekwalificeerd kunnen worden als extra zorg of zwaardere zorg ten opzichte van andere vormen van zorg in een bepaalde setting, bijvoorbeeld vorm van verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen voor bewoners met psychische problemen, extreme zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg waarbij extra zorg nodig is bovenop het geÔndiceerde zorgprofiel of medische zorg en maatschappelijke opvang voor ernstig zieke dak- en thuislozen die in de reguliere zorg niet geholpen worden; per 2016 heeft het CIZ bij de indicatiestelling de taak om te bepalen of meer zorg nodig is dan het best passende zorgprofiel, in dat geval geeft het CIZ een kenmerk meerzorg mee aan het zorgkantoor dat vervolgens onderzoek moet doen naar de benodigde zorgomvang van de cliŽnt
Algemener begrip
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg
 

© 2018 Stimulansz