logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

meerzorg
vormen van zorg die gekwalificeerd kunnen worden als extra zorg of zwaardere zorg ten opzichte van andere vormen van zorg in een bepaalde setting, bijvoorbeeld vorm van verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen voor bewoners met psychische problemen, medische zorg en maatschappelijke opvang voor ernstig zieke dak- en thuislozen die in de reguliere zorg niet geholpen worden of extreme zorgzwaarte in de Wlz-zorg waarbij extra zorg (ZZP-meerzorg) nodig is bovenop het geïndiceerde zorgprofiel; het CIZ heeft bij de indicatiestelling de taak om te bepalen of meer zorg nodig is dan het best passende zorgprofiel, in dat geval geeft het CIZ een kenmerk meerzorg mee aan het zorgkantoor dat vervolgens onderzoek moet doen naar de benodigde zorgomvang van de cliënt
Algemener begrip
Wlz-zorg
Specifieker begrip
groepsmeerzorg
 

© 2021 Stimulansz