logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

thuisverpleging
verpleging in de thuissituatie, uitgevoerd door onder meer de thuiszorg en door verpleeghuizen
Ook wel
verpleging in de thuissituatie
Algemener begrip
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg thuis
wijkverpleging
Specifieker begrip
dementiezorg
verpleegkundig technisch team
 

© 2021 Stimulansz