logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

thuisverzorging
verzorging in de thuissituatie, uitgevoerd door onder meer de thuiszorg, extramurale verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, vrijwillige thuiszorg en mantelzorgers
Algemener begrip
mantelzorg
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg thuis
vrijwillige thuiszorg
wijkverpleging
Specifieker begrip
dementiezorg
 

© 2021 Stimulansz