logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

substitutie
geheel of gedeeltelijk vervangen van bestaand zorgaanbod door andersoortige zorg om te komen tot zorg op maat afgestemd op de hulpvrager, en mogelijk kostenbesparing; bijvoorbeeld bij een intramurale instelling die ook zorg thuis gaat bieden of een verschuiving van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn
Algemener begrip
zorgvisies
Zie ook
anderhalvelijnszorg
extramuralisering
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg thuis
zorg-op-maat
 

© 2021 Stimulansz