logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verzorgingshuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg die buiten het verzorgingshuis geboden wordt aan mensen thuis
Ook wel
extramurale verzorgingshuiszorg
Algemener begrip
verzorgingshuiszorg
zorg thuis
Specifieker begrip
onplanbare zorg
reikwijdtezorg
thuisverpleging
thuisverzorging
Zie ook
substitutie
 

© 2021 Stimulansz