logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"R"

reikwijdtezorg
aanvullende zorg aan huis door verzorgingshuizen om de wachtperiode voor opname te overbruggen of opname uit te stellen
Algemener begrip
overbruggingszorg
verzorgingshuiszorg thuis
 

© 2021 Stimulansz