logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familieparticipatie
1. beleid in zorginstellingen dat erop gericht is de inbreng en invloed van familieleden te vergroten door naasten van bewoners bij de zorg te betrekken, hen te informeren en ondersteuning te bieden 2. het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid in een (zorg)instelling
Opmerking
voor verzorging door familieleden buiten een (zorg)instelling zie mantelzorg
Ook wel
mantelzorgparticipatie
Algemener begrip
mantelzorgbeleid
participatie
Zie ook
familie
familiebeleid
mantelzorg
vermaatschappelijking van de zorg
 

© 2021 Stimulansz