logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgnetwerken
samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders die langdurig, min of meer gelijktijdig en in wisselende intensiteit betrokken zijn bij de cliënt waardoor onder meer verschillende vormen van zorg beter voor een bepaalde doelgroep van patiënten of cliënten beschikbaar moeten zijn en de zorgaanbieders elkaars deskundigheid beter kunnen benutten
Opmerking
betreft het opeenvolgende zorg zie ketenzorg
Ook wel
netwerkzorg
zorgcircuits
Specifieker begrip
ggz voor ouderen
ggz voor volwassenen
jeugd-ggz
 

© 2021 Stimulansz