logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

klassen
in tijd uitgedrukte hoeveelheden Wlz-zorg (in uren, dagdelen of etmalen) die een cliënt per week nodig heeft; geldt alleen voor oude indicaties van vóór 1-1-2016 die nog in functies en klassen werden uitgedrukt, de indicatiestelling gebeurt nu volgens zorgprofielen; in het berichtenverkeer is nog wel sprake van klassen
Algemener begrip
zorgzwaarte
Zie ook
Wlz-indiceerbaren
 

© 2021 Stimulansz