logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

gastouderhulp
het door een vrijwilliger korte tijd in huis nemen (logeerfunctie) van een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om de vaste verzorgers te ontlasten
Ook wel
gastgezinnen
Algemener begrip
logeeropvang
thuishulp
 

© 2021 Stimulansz