logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

informele zorg
zorg en ondersteuning die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht: te onderscheiden in gebruikelijke zorg, mantelzorg, zelfhulp, vrijwillige zorg en buurthulp
Ook wel
onbetaalde zorg
onderlinge zorg
Algemener begrip
zorg
Specifieker begrip
buurthulp
gebruikelijke hulp
mantelzorg
vrijwillige zorg
zelfhulp
Zie ook
nulde lijn
professionele zorg
 

© 2021 Stimulansz